Contact
Links
Video's
Foto's
Kaart
Reizen
Home
Copyright

Alle foto's en video's op deze website zijn eigendom van de maker en mogen in principe niet gekopieerd worden       zonder voorafgaande toelating. Wens  je echter foto's te gebruiken voor individuele en niet-commerciŽle doeleinden stuur dan eenvoudig een mail naar
info@travelblues.be met vermelding van de foto's die je wenst te gebruiken en voor welk doel.Wens je die foto's op een andere site te publiceren, geef daan de bronvermelding mee: foto.travelblues.be .We gaan niet moeilijk doen maar vragen enkel wat hoffelijkheid en respect voor het geleverde werk.
Het kopieren en publiceren van de reisverslagen is niet toegestaan zonder toelating van de webmaster.Wel kan er altijd een link gelegd worden naar deze site.

Links
Deze site bevat vele links naar andere sites en gegevensbronnen van diverse aard.Deze werden ter goeder trouw  geplaatst.Dit houdt geen verantwoordelijkheid in voor voor verkeerde of achterhaalde informatie.Stel je misbruiken vast of misplaatste links,wees dan zo vrij ons hierover te mailen,waarvoor dank.

Resolutie

Deze site wordt best in 1024 x 768 pixels of hoger en true colors bekeken en werd aangepast voor   breedbeeldscherm.
DISCLAIMER
 
Copyright © travelblues.be 2005/2018
 

Valide CSS!

Sitekeuring.NET Award